Gelişim Yönetimi

2020 yılının başında kurulan gelişim yönetimi departmanımız yıllık bütçenin hazırlanması, şirket içi kurumsal gelişim ve kalite belgelendirme süreçleri, kurum içi ve kurum dışı eğitimlerin yapılması, mesleki sınav ve belgelendirme süreçleri, şirketimizin kısa orta ve uzun vadeli hedeflerinin oluşturulması, yıllık İç Denetim planlarının yapılması ve uygulanması ile iş sağlığı ve güvenliği tam uygulanmasından sorumludur.

Stratejik planlama yaparak kurum kültürü oluşturmakla birlikte insan kaynakları departmanı ile eş zamanlı çalışarak gelişimin sürekliliğini sağlamak birinci görevidir. Sürdürülebilir bir gelişim politikası için SMART / PUKO / SWOT metotlarını tüm çalışanlarına benimsetmek ve uygulamada kullandırmak ikinci görevi olarak belirlenmiştir. Süreçlerin denetimi ve aksayan alanlarda önlem alıp geri bildirim yaparak sürekli iyileşme modeli ile faaliyetlerine devam etmektedir. YAPAR A.Ş. kurumsal ilke ve kültürünün oluşması üzerine 2025 yılı sonuna kadar tüm bireysel ve şirket hedefleri bu birimimiz tarafından oluşturulmuş olup titizlikle takip edilmektedir.

Tüm paydaşlarımız ile iş geliştirme süreçlerinin ilk başlangıç noktası yine gelişim yönetimi birimimizdir. 2020 yılı için yine “DESIGN TURKEY” ödül yarışmasına katılımda “TURQUALITY” belgelendirme süreçleri bu birim tarafından koordineli bir çalışma ile devam etmektedir. Entegre kalite yönetim sistemleri alanında bu yıl için dört adet ISO belgesine müracaat edilmiş olup belgelendirme süreci başarı ile tamamlanmıştır.

Yapar A.Ş. gelişimin sürekliliğini inanan bir kurum kültürüne sahiptir. İnsan odaklı olan şirketimiz kişisel gelişim ile geleceğin global şirketler arasında lider bir konumda olmak amacı ile gelişim yönetim birimini kurmuştur.