1. ROLLBOND ISI DEĞİŞTİRİCİ TEKNOLOJİLERİ

        Isı geçişi performansı başta olmak üzere maliyet, ömür gibi belirlenen kriterleri sağlayan bir ısı değiştirici seçimi yapılması uygulamada sık karşılaşılan bir durumdur. En uygun ısı değiştiricidir. 

       Son yıllarda gelişen üretim teknikleri sayesinde daha ekonomik ve hızlı üretilebilen Rollbond ısı değiştiricileri, farklı sıcaklıklardaki akışkanlar arasında ısı geçişinin gerçekleşmesini sağlayan; uygulamada, buharlaştırıcı, buzdolabı, güneş kolektörü ve ısı pompası, ısıtma-soğutma sistemleri gibi alanlarda kullanımı giderek yaygınlaşan ısı değiştirici türlerindendir.

Avantajları:

• Yüksek verim

• Tasarım esnekliği

• Yüksek korozyon direnci

Dezavantajları:

• Malzeme seçiminde esneklik olmayışı 


2. UYGULAMA ALANLARI VE AVANTAJLARI

Rollbond ısı değiştiricilerin en yaygın uygulamaları buzdolabı, tekstil ısı transferleri, güneş kolektörü ve ısı pompası sistemlerinde olup, bu bölümde bu uygulama alanlarında rollbond ısı değiştiricilerin tercih edilme nedenleri ve sağladığı avantajlara değinilmiştir.

Yedinci Çerçeve programı kapsamında bir konsorsiyum tarafından yürütülen “Bionicol” projesi ile düzgün akış dağılımı, düşük basınç kaybı ve yüksek ısıl verim sağlayan biyonik kanal yapısına benzer akış kanallı sahip güneş kolektörlerinin rolbondların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Emici ve itici rollbond prosesi  imal edilmiştir. Endüstriyel uygulamaların çoğunda ısı değiştiriciler paralel ya da seri kanallardan oluşurken bu çalışmada akış kanalları doğada kan damarları ya da yapraklardaki gibi dallara ayrılan yapıda tasarlanmıştır. Emici-itici plaka tasarımı ile Rolbond verimi %83.6’ya ulaşmaktadır. Standart tiplerde bulunan tek ısı kanalı yerine rollbond kolektörlerde daha fazla  kanal bulunmaktadır. Böylece daha fazla ısıl yüzey alanı oluşturulmakta, verim değerleri en üst seviyeye çıkmaktadır.

Rollbond ısı değiştiriciler, buharlaştırıcının kolektör ile birleştirildiği doğrudan genleşmeli ısı-soğutma pompası sistemlerinde buharlaştırıcı soğutucu olarak kullanılmaktadır çeşitli rollbond buharlaştırıcılar yer almaktadır, performansının tahmin edilmesi için bir temel sağlaması amacıyla, COP değerinin hava sıcaklığı ve ışınım şiddeti ile değişimini veren ampirik bir bağıntı elde edilmiştir. doğrudan genleşmeli tek kanal destekli bir ısı pompası su ısıtıcı ve soğutucu için deney düzeneğini tanıtmış ve analiz etmişlerdir. 


3. ROLLBOND ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Paslanmaz Metal işlemede metal malzemenin iki plaka çifti arasından geçirildiği bir metal işleme sürecidir. İşleme bağlı olarak sınıflandırılır. İki plaka arasında belirli periyotlar arasında lazer sistem kaynak teknoloji isi ile imal edilerek işleme alınır. Metalin işlenmesi süreç olarak devam eder.


4. SONUÇ

Rollbond ısı değiştiricilerin kullanımı, sağladıkları yüksek verim, tasarım esnekliği, seri üretime elverişlilik, yüksek kalite ve yüksek korozyon direnci gibi avantajlar nedeniyle artmaktadır. 

Rollbond ısı değiştiriciler; soğutucu-buharlaştırıcı, düzlem kolektörlerde emici plaka ve ısı pompalarında buharlaştırıcı olarak kullanılmaktadırlar. Bu kullanım alanlarının dışında PV modüllerin su ile soğutulmasında da kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın, esas olarak, uygulamada kullanımı giderek artan rollbond ısı değiştiricilere ilgi çekmesi ve ilgili alanlarda çalışan insanlara rollbond ısı değiştiricilerin hangi tür uygulamalarda kullanıldığı, kullanılabilecek diğer alternatif ısı değiştiricilere göre sahip olduğu avantajları ile üretim teknolojisi hakkında bilgi vererek yararlı olması beklenmektedir

Kategoriler: Genel

Avatar

Yapar Paslanmaz

Bir aile şirketi olan Yapar Paslanmaz 1974 Yılında Kahramanmaraş’ta kuruldu. Firma başlangıçta küçük ölçekli işletme olarak 15 yıl hizmet verdi. Sonraki dönemlerde çelik konstrüksiyon bakım ve imalat olarak faaliyetlerine devam etti. 1998 yılından itibaren mühendislik hizmetleriyle paslanmaz çelik sektöründe şehrin öncü firması olmuştur. Bölgenin gıda, tekstil ve diğer sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu paslanmaz çelik ekipmanlarının üretim satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdürmektedir. Yapar Paslanmaz Dünyaca ünlü Kahramanmaraş dondurması imalatında kullanılan son teknoloji ürünü dondurma kazanları ve ekipmanlarının üretiminde şehrin lider firmasıdır. Tekstil firmalarının ihtiyaç duyduğu üretim elemanları depolama, ısıtma, soğutma tesisat ekipman ve parçalarının aranan markası Yapar Paslanmazdır.