Yapar Akademi

Temellerini 2018 yılında başlattığımız akademi birimimiz tüm personellere kurum içi eğitim vererek sürekli gelişim modeli ile global bir şirket olma hedefi için insan kaynağı yetiştirmektedir. Her yıl yapılacak kurum içi eğitimler ocak ayında belirlenerek icra direktörü imzası ile yürürlüğe geçer ve tam kadro ile gerçekleştirilir.
Yapar makine tüm personelleri için İK birimi tarafından hazırlanan kişisel gelişim modeline uygun olan kurum dışı alınacak olan eğitimler ise yine Akademi birimimiz tarafından organize edilir. Lider yönetici eğitimleri ise yine düzenli olarak Liderlik yapan personellere verilmektedir. İnsan kaynağına önem veren Yapar Makine Aş, teknik ve mesleki eğitimler ile ilgili olarak Mesleki Uyum Standartlarını benimsemiş olup bakanlığın akredite kurs merkezleri ile personelini desteklemektedir.

Yapar Akademiyi kurmakta ki amacımız kurumsal bir değer yaratırken, kaliteli insan kaynağını kendi bünyemizde yetiştirmek ve İK birimimiz tarafından Anahtar Performans Göstergeleri Raporuna göre hedeflerinin gerisinde kalan personelimiz için gerekli olan gelişim programını hazırlayarak istenen seviyeye taşımaktır. Şirketimizin kurumsallaşma süreci boyunca organizasyonun değişimine öncülük eden birimimiz her hafta Çarşamba günleri düzenli olarak personel gelişim ve eğitim programını uygulamaktadır.